کتاب مدیریت عمومی که نخستین بار در اسفند 1376 منتشر شد، حاصل عمری پژوهش و تدریس دکتر سید مهدی الوانی، چهرهء ماندگار دانش مدیریت ایران است. کتاب مدیدیت عمومی در این مدت 6 بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته و حسب ضرورت فصولی به آن افزوده و یا مطالبی از آن حذف شده است.

در این چاپ که سومین ویرایش اساسی کتاب است ضمن اصلاح و نتقیح کلیهء فصل ها مباحث جدیدی بر فصول برنامه ریزی استراتژیک، کنترل و سازماندهی افزوده شده و طی ضمیمه ای دیدگاه های پست مدرنیسم در مدیریت نیز مورد بحث قرار گرفته است.

مدیریت عمومی مهدی الوانی
مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *