اعداد پیشنهادی جهت درخشش رنگ‌ها

براي ميزان روشني رنگ‌ها، اعدادي تعيين شده است. البته اين اعداد نمي‌توانند از قطعيت کافي برخوردار باشند و هنرمندان نيز معمولاً ترکيب‌هاي رنگي خود را بر اساس اعداد و ارقام به‌وجود نمي‌آورند؛ زيرا همه چيز به احساس دروني، توانايي و مهارت هنرمند بستگی دارد. با اين وجود، اعداد پيشنهادي را جهت اطلاع در اينجا ذکر مي‌کنيم:

زرد: 9

نارنجي: 8

قرمز: 6

سبز: 6

آبي: 4

بنفش: 3

بنابر اين ارزش‌هاي عددي رنگ‌هاي مکمل نسبت به يکديگر به این شرح است:

زرد به بنفش = 9 به 3

بنابر اين وسعت سطح متناسب آنها با يکديگر، 1 به 3 است؛ يعني وسعت سطح رنگ بنفش بايد 3 برابر وسعت سطح رنگ زرد باشد تا از نظر تأثير بصري، هماهنگ باشند.

قرمز به سبز = 6 به 6

بنابر اين وسعت سطح متناسب آنها با يکديگر، 1 به 1 است؛ يعني رنگ‌هاي قرمز و سبز براي ايجاد تأثير بصري هماهنگ، باید از وسعت سطح برابري برخوردار باشند.

نارنجي به آبي = 8 به 4

بنابر اين وسعت سطح متناسب آنها با يکديگر، 1 به 2 است؛ يعني وسعت سطح رنگ آبي بايد 2 برابر وسعت سطح رنگ نارنجي شود تا از نظر تأثير بصري با هم هماهنگ شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *