1 آگوست مصادف با 11 مرداد 1399 شمسی روز جهانی وب نام دارد، Web رسانه جهان اطلاعات است که کاربران می تواننداز طریق ابزار مختلف به اینترنت متصل شوند.  در دنیای وب اغلب با نشانی www روبرو می شوید که سرنام سه واژه word wide web (شبکه جهانی وب) است.

About The Author

Comments

More Posts You May Find Interesting